Welkom
Welkom op de site over het Waaiermodel. Maar welkom ook op de site waarop ik meer informatie geef over mijn nieuwe onderneming die vanaf 1 januari 2021 een feit is:

                                                         

 

Als zelfstandig adviseur en docent ga ik aan de slag.

Het nummer van de KvK ius binnen: 81291833.

Mijn activiteiten zijn vastgelegd in het handelsregister:

  • 85592: Bedrijfsopleiding- en training
  • 70222: Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

Inmiddels sta ik ook ingeschreven in het register CRKBO

Dit betekent dat ik vanaf nu, goed georganiseerd, onderwijs- en trainingsopdrachten aan kan nemen, of opdrachten op het gebied van advisering. Mijn expertise ligt op het gebied van problematische jongeren, diagnostiek, aanpak en begeleiding van alle betrokken professionals. 

 

Het product dat ik op de markt wil brengen is het Waaiermodel. Deze site gaat daarover. Uit de ervaring die ik heb opgedaan nadat publicaties zijn verschenen, studiedagen en webinars zijn gegeven blijkt, dat juist de gerichte begeleiding bij gebruik van het model in de praktijk heel helpend is. 

Ik moet dus niet alleen vertellen over het model, maar vooral ook samen aan de slag gaan. Genoeg energie, daar ligt het niet aan. Vandaar dat ik graag in actie kom! Over de oprichting van dit bedrijf volgt de komende tijd meer informatie. 

Nu eerst wat info over de producten die helpend zijn in de praktijk waarin ik graag wil opereren.

Op de eerste plaats:
Het Handboek en werkboek:

Over het Waaiermodel heb ik, samen met 2 co-auteurs Marije de Hoogd en Sanne Verhaaren
een handboek uitgebracht:


Handboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht.
Methodisch werken met het Waaiermodel.

Handboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht

Bij dit handboek hoort een werkboek.

Werkboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht.

E-book

Dit e-book geeft toegang tot tientallen formats, werkbladen, topiclijsten en vragenlijsten die te downloaden zijn en die je direct kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Groepsleiders hebben steun aan formats, topiclijsten. De jongeren, maar ook de ouder(s) gaan zelf aan de slag met werkbladen, vaak gebaseerd op CGT.

Het werkboek is als een geheel te verkrijgen, maar kan ook worden besteld ‘per kleur’, d.w.z. per kennisgebied: Pedagogische (Blauw), motiverende (Paars) en socio-therapeutische werkbladen (Rood). Werkbladen die gericht zijn op het samenwerken met de ouders en met andere professionals (Groen en Geel). Dat betekent dat de praktische kennisgebieden die in het handboek worden besproken.

Een reeks algemene werkbladen die formats bevatten voor mentorgesprekken, behandelplannen, teamoverleg etc. worden altijd meegeleverd bij elke bestelling van het handboek of een van de werkboeken. 

 

Werkboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht

 

 

Voor meer informatie over deze en andere publicaties verwijs ik graag naar een andere pagina op deze website:
Publicaties

 

Op de tweede plaats de (digitale) cursussen. Onlangs is de eerste cursus bij het Rino afgerond over over het Waaiermodel:

Een integratieve benadering voor de aanpak van jongeren met complexe gedragsproblemen
Professionaliseer met het Waaiermodel.  

In het nieuwe studieprogramma voor 2022 is de cursus alweer opgenomen:

https://www.rinogroep.nl/opleiding/6495/een-integratieve-benadering-voor-de-aanpak-van-jongeren-met-complexe-gedragsproblemen.html

De cursus wordt gegeven in drie dagdelen waarvan 2 online (20 januari , 3 februari 2022) en 1 klassikaal in Utrecht (17 februari). Accreditatie reeds toegekend bij NVO/NIP, VGCT, FGzPt. 

Bijgevoegd de plannen die we ons hebben geinspireerd om cursussen over het Waaiermodel bij de Rinogroep te gaan aanbieden:

Interview over cursusaanbod RINO-groep

Op de pagina producten en diensten leest u meer over alle activiteiten die ik vanuit mijn bedrijf ELAconsultancy  wil gaan ontwikkelen om geïnteresseerden te gaan ondersteunen bij de uitvoering van een aanpak, gebaseerd op het Waaiermodel. 

Producten en Diensten

Op de rest van deze eerste pagina leest u nu mijn uitleg over de aanleiding voor de ontwikkeling van het Waaiermodel en de bron van energie waardoor ik nog zo graag in actie kom.

Ik wens u veel leesplezier. En ik hoop dat ik nog meer zal kunnen gaan betekenen voor geïnteresseerde behandelaars en hulpverleners. 

Elly van Laarhoven
Eigenaar van het nieuw op te richten
bedrijf

                                             


Never underestimate a childs ability to get into trouble

Als je even nadenkt en kinderen of jongeren voor de geest kunt halen voor wie deze uitspraak van toepassing is, dan is deze website vast iets voor jou.

Welke jeugdigen zijn gebaat met een aanpak op basis van dit model? Dat zijn alle jeugdigen die vanwege hun ondoordachte gedrag in problemen komen. De argeloosheid waarmee ze hun eigen glazen ingooien drijft hulpverleners, leerkrachten, ouders nogal eens tot wanhoop.

Deze jongeren die voor zo’n grote uitdaging zorgen kunnen worden getypeerd als potentiële ‘uitvallers’. Maar wat zit er achter dat gedrag?

Lees meer...

Vooral vanuit het perspectief van opvoeder en behandelaar zie je zo duidelijk dat het zonder ingrijpen zo hopeloos mis kan gaan! Het is niet de argeloosheid die je ontmoet, maar vooral het ondoordachte, opstandige, afwerend en vaak ondoorgrondelijk gedrag. Je merkt dat je je daar vooral in vastbijt. Dat is logisch en verstandig. 

 

Gevoelens van reddeloosheid en machteloosheid die door opvoeders en hulpverleners worden gevoeld werken op elkaar in. Het wordt tijd dat deze plaats gaan maken voor het geloof in een krachtige en positieve insteek. Heel makkelijk is dat niet, maar wel haalbaar. Een ding is duidelijk:

Je kan het niet alleen!  Krachten moeten worden gebundeld .
En hoe je dat goed met elkaar kunt doen…. daarover vertelt het Waaiermodel!

De jeugdigen met dat weerbarstig gedrag vragen om een stevige aanpak. Maar die vraagt wel om een veelzijdige insteek. Het ontbreekt niet aan kennis over die veelzijdige aanpak. Maar het bewustzijn is belangrijk dat je werkelijk ook alles inzet en niets ‘op de plank laat liggen’. Als je de kunst verstaat om met elkaar de vertaalslag te maken van die brede kennis naar de praktijk kun je spreken van goed vakmanschap. Maar hoe vaak horen we dat met de beste bedoelingen de hulpverleners van jongeren met complexe problematiek leven bij de waan van de dag. Toch ga eens na wat je werkelijk zou kunnen en zou willen? 

Als je je handelen laat ordenen op basis van het Waaiermodel helpt je dat om alle dimensies van de problematiek te belichten, maar ook om alle kansen en positieve invalshoeken te gaan benutten. Het Waaiermodel bepleit een integrale benadering: Doe alles wat nodig is en zorg voor een eensgezinde, gezamenlijk focus. Lees meer...

Het Waaiermodel is op de eerste plaats toepasbaar bij de aanpak van jeugdigen en jong-volwassenen die vast dreigen te lopen in het hulpverleningstraject. Het gaat daarbij om de toepasbaarheid binnen diverse werkvelden. Lees meer...

Het Waaiermodel is vanuit een bepaalde hartstocht ontwikkeld. Vanuit een bepaalde kijk op de jongere en de risico’s voor scheefgroei en marginalisering. 

 

Werk je met jongeren, jong volwassenen en voel je je aangesproken door de hierboven beschreven uitdaging, neem dan de tijd om deze website regelmatig te bezoeken. Ik houd je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de implementatie, doorontwikkeling, bruikbaarheid  en verspreiding van dit model. Ik hoop te kunnen inspireren, motiveren en enthousiasmeren. 

Daarna ga ik uitgebreid in op het Waaiermodel. Na een grove uiteenzetting beschrijf ik de ontwikkeling van het model. Ik trek de archiefkasten open en geef op diverse momenten een inkijk in het materiaal dat is ontwikkeld en de ervaringen die met het model zijn opgedaan. Graag laat ik u kennis maken met de producten en diensten er inmiddels ontwikkeld zijn, of ontwikkeld worden. Ik wil ervaringen delen en stel me open voor contact. Het Waaiermodel wordt niet alleen ontwikkeld voor, maar vooral ook samen met  gebruikers.  

Met deze website heb ik het volgende voor ogen:
    • Kennis delen. Door uitleg van de structuur, maar ook door de uiteenzetting van de ontwikkeling zal ik de kernthema’s van het Waaiermodel toelichten. Zie de pagina Over het Waaiermodel

    • Een overzicht bieden van  producten & diensten. Heb je hulp of advies nodig, wil je er graag eens meer van weten? Je vindt een overzicht van publicaties, studiedagen, cursussen, consultatiemogelijkheden etc. Zie de pagina Producten & Diensten. En volg de berichten Nieuws

    • Gebruikers elkaar laten informeren en inspireren. Ben je benieuwd naar anderen die met het model werken. Zou je graag eens wat uitwisselen? Via deze site wil ik een soort platform opzetten Door het opzetten  waarop gebruikers elkaar kunnen informeren over de toepassingen en ontwikkeling van nieuwe producten binnen de eigen werksituatie. Zie de pagina Toepassingen van Het Waaiermodel

  •  Op de laatste pagina staan contactgegevens , inclusief een contactformulier. Iedereen is van harte uitgenodigd om te reageren. Contact
  • Inmiddels benieuwd wie ik ben? Op de volgende pagina stel ik me aan u voor, zie pagina Over mij.

Elly van Laarhoven-Aarts

juni 2020