Welkom


Werk jij met cliënten die alsmaar dreigen vast te lopen?

Cliënten die ervaren dat hulp en steun onvoldoende aansluiten bij de complexiteit van hun ondersteuningsbehoefte?

Dan is het werken volgens het Waaiermodel misschien wel interessant voor jou!

In mijn lange praktijkervaring ben ik veel jongens en meiden, jongvolwassenen tegen gekomen die te maken hadden met onbevredigde trajecten. Soms kwamen ze geen spat verder en zag ik ze aankloppen bij de ene instantie na de andere. Vaak vol vrees voor nieuwe mislukkingen en overplaatsingen…. 
En dat…terwijl ik zeker weet dat er  genoeg expertise beschikbaar is en de hulpverleners eigenlijk altijd hun uiterste doen om hun ingrijpen te doen slagen. 

Ben jij die professional die deze doelgroep in zijn hart heeft gesloten? De hulpverlener die nooit opgeeft maar blijft speuren naar nieuwe kansen? Dan zou ik daar graag met jou over meedenken en het Waaiermodel© bij je introduceren.

Een ding weet ik zeker: De mouwen moeten worden opgestroopt en dan ook door iedereen! Als alle professionals om de jongere heen, maar ook de jongere zelf en diens systeem met elkaar gaan geloven in de gezamenlijke aanpak zal je zien wat er bereikt kan worden!


Maar hoe krijg je nu iedereen zo ver?
En wat moet iedereen dan doen als die mouwen zijn opgestroopt?
Hoe verbind je iedereen met elkaar en ervaar je dat jullie handelen elkaar versterkt?

Op deze vragen geeft het Waaiermodel een antwoord. Als je dit model inzet om je aanbod te ordenen krijg je de neuzen dezelfde kant op. Als je met dit model de kapstokken vindt om theoretische kennis in de praktijk te brengen  zal je merken dat er veel in beweging komt. 

Daarom laat ik je graag kennismaken met het Waaiermodel©.

Waarbij is het Waaiermodel ondersteunend?

  • De 5 stappen om de behandelwens te vervullen zijn haalbaar en voor iedereen duidelijk.
  • Iedereen beschikt over de toolboxen waarin concrete interventiemogelijkheden zijn opgeslagen. Geput kan worden uit materiaal dat geordend is in 5 toolboxen die gevuld zijn met een mix van theoretische en praktijkkennis.
  • De ordening van het Waaiermodel zorgt voor verbondenheid tussen alle betrokkenen. Cliënt en het systeem en alle professionals (jeugdzorg, ggz en onderwijs en justitie) spelen bij de toepassing van het model goed op elkaar in.  

De kans dat je je doel bereikt en samen meer grip ervaart op de behandelopdracht zal zorgen voor meer efficiëntie en arbeidssatisfactie.

De duidelijke stappen, beschikbaarheid van concrete theoretische en praktisch gefundeerde aanpakken en de borging van onderlinge afstemming spelen hierbij een belangrijke rol.

 

Het Waaiermodel© vormt het speerpunt van mijn onderneming waarbij ik trainingen, consultatie en supervisie aanbied.

ELAconsultancy

Energy Likes Action

Juist als nieuwe kennis en inzichten je inspireren en je energie geven, is het nodig dat je op de juiste manier op pad wordt gestuurd om tot actie te komen.

Ben je geïnteresseerd geraakt en zou je wel eens van gedachten willen wisselen over mijn aanbod vanuit ELAconsultancy of over de mogelijkheden van het Waaiermodel?

  • Bel me op: 06-36562385
  • Stuur een mail of maak een Zoomafspraak: laarhoven@waaiermodel.nl

Dan gaan we samen eens bekijken wat ik voor jou of voor je organisatie kan betekenen.  

Liever eerst jezelf verder verdiepen? Het handboek, werkboek over het Waaiermodel licht ik nader toe op de pagina publicaties:

Handboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht

Methodisch werken met het Waaiermodel.
Bij dit handboek zijn de algemene werkbladen ook verkrijgbaar

 Werkboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht

 E-book
Integraal verkrijgbaar, maar je hebt ook de keuze om kleinere losse delen aan te schaffen

Ik wens je veel leesplezier. En ik hoop dat ik nog meer zal kunnen gaan betekenen voor geïnteresseerde behandelaars en hulpverleners. 

 

Hieronder lees je waarom ik graag die ondersteunende en stimulerende rol kan spelen in jouw organisatie. Maar ook voor jou als professional en je collega’s. 

Mijn loopbaan als psycholoog binnen een justitiële jeugdinrichting en later als docent aan de Universiteit Utrecht is hiervoor de basis geweest. Vraagstukken uit de praktijk en honger naar theoretische onderbouwing van de antwoorden daarop hebben me al die tijd beziggehouden. Wisselwerking theorie en praktijk vormen het handelsmerk van mijn aanbod.

Ik ben Gedragstherapeut VGCT en BIG geregistreerd als Klinisch Psycholoog en Orthopedagoog. Ook sta ik ingeschreven in het register voor supervisoren bij de VGCT en NVO en het NIP. Vanwege mijn jarenlange ervaring als docent/trainer kon ik me bij de oprichting van mijn bedrijf laten inschrijven in het CRKBO-register hetgeen voordelen op kan leveren t.a.v. BTW-verplichtingen.

Bij het lezen van de pagina  over mij kom je meer over mijn achtergrond en expertises te weten.

Over het Waaiermodel geef ik vervolgens de nodige achtergrondinformatie.  Ik leg  uit wat het model inhoudt, wat het nut ervan is en welke doelgroepen er belang bij hebben. Ook heb  ik een pagina opgenomen waarbij ik je meeneem in de ontwikkeling van het Waaiermodel. Het beschrijft 20 jaar geschiedenis waarbij de theorie geïntegreerd werd in de dagelijkse praktijk van het handelen met weerbarstige jeugdigen. 

Op de pagina Producten & Diensten  lees je meer over mijn diensten als supervisor/trainer/adviseur. 

Ik hoop je nieuwsgierig te maken bij mijn aanbod op basis van van het Waaiermodel. 

In het oriënterend gesprek staat flexibiliteit  voorop.
Dus alle vragen zijn welkom!

  • Welke onderdelen van het Waaiermodel zijn nuttig voor mij? 
  • Hoe kan ik van ‘onderop’ samen met collega’s stapje voor stapje  (onderdelen van) het Waaiermodel gaan toepassen?

Maar wellicht wil je ook dat ik meedenk hoe je het management uit kunt leggen wat je kan bereiken als je dit model implementeert in de instelling. Ook ondersteun ik je graag bij het ontwikkelen en vormgeven van de eerste stappen in de implementatie.

Ik heb inmiddels trainingen en webinars over de toepassing van het Waaiermodel verzorgd bij het RINO, Logacom en het NIP. Vanwege corona-maatregelen steeds digitaal. Maar nu kan het weer op locatie. In december 2021 verzorg ik bij het RINO in Utrecht een drieluik waarbij ik je meeneem bij de stappen die je kan zetten om het Waaiermodel handen en voeten te geven. Informatie hierover zal binnenkort verschijnen op de pagina Lezingen & Trainingen. Ook als je daarover vragen hebt nodig ik je uit om contact met me op te nemen.

Ik heet je dan ook van harte welkom 
bij mijn trainings- en adviesbedrijf

ELAconsultancy
Energy Likes Action

ELAconsultancy is bij de KvK ingeschreven onder het nummer 81291833
Mijn activiteiten zijn vastgelegd in het handelsregister
– 85592: Bedrijfsopleiding en Training
– 70222: Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering
BTW: NL003561611B97

 

 

 

 

 

 

Elly van Laarhoven
laarhoven@waaiermodel.nl
06 365 62 385