Over het Waaiermodel


Dit is het Waaiermodel

Het Waaiermodel inspireert hulpverleners of docenten om vanuit verschillende perspectieven het handelen vorm te geven. Tegelijkertijd biedt het een overzichtelijke ordening aan. Je weet in de loop van je begeleidings- of behandelproces precies wat je aan gaat pakken en hoe je dat het beste kan doen.

 

Graag wil ik het Waaiermodel  nader toelichten door op de eerste plaats in te gaan op de vraag wat het model nu eigenlijk is. Vooral ben ik het antwoord schuldig op de vraag wat je er eigenlijk aan hebt. De ervaring leert dat onderstaande uitleg vooral gaat leven als ik de beschrijving van het Waaiermodel kan toepassen op casuïstiek uit de praktijk.  Toch start ik met een ‘droge’ uiteenzetting omdat ik dan op een kernachtige wijze wat meer kan laten weten over dit model.  Als ik nader inga op de  ontstaansgeschiedenis van Het Waaiermodel zal het hopelijk al wat meer gaan leven. Dan ontstaat er een context die die bruikbaarheid van het model in beeld zal brengen.

De uiteenzetting van het Waaiermodel zal ik doen aan de hand van de volgende drie vragen:

  • WAT IS HET WAAIERMODEL?
  • WAT IS HET NUT VAN HET WAAIERMODEL?
  • VOOR WELKE DOELGROEPEN  BIEDT HET WAAIERMODEL EXTRA ONDERSTEUNING?

 

Vervolgens geef ik een overzicht van de ontwikkeling van het Waaiermodel.  Daarbij stel ik de volgende 4 vragen:

  • WAT ZIJN DE ONTWIKKELSTAPPEN VAN HET WAAIERMODEL?
  • WELKE TRAININGEN ZIJN ONTWIKKELD VOOR DE TOEPASSING VAN HET WAAIERMODEL?
  • WELK ONDERZOEK IS ER VERRICHT OVER HET WAAIERMODEL?
  • AAN WELKE BREDERE ORIËNTATIES VAN HET WAAIERMODEL IS OOK GEDACHT?