Lezingen & Trainingen


 

Op deze pagina volgt een overzicht van geplande lezingen/trainingen.
In 2021 zijn nog een webinar en cursus over het Waaiermodel gepland. Belangstellenden kunnen zich opgeven voor deelname.


Ook voor de aanvraag van presentaties kun je bij me terecht. De specifieke praktijksituaties van de opdrachtgever verwerk ik graag in mijn lezingen, workshops of webinars. Juist daardoor ontstaan enthousiasme en het geboel dat je daadwerkelijk iets in handen kan nemen waar je ‘blij’ van wordt, zonder dat je je vertrouwde aanbod over boord hoeft te gooien.

 

Geplande lezingen en trainingen

3e Thuiszitterscongres | Webinar

Webinar Grip op lastige Jongeren

Maandag 7 juni 13.30-15.30u.

Accreditatie (3pnt) is toegekend door;

  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) /
  • NVO Orthopedagoog-Generalist (OG). Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Het handboek over Residentieel Vakmanschap Uitgelicht, zie ook Publicaties komt tot leven als je dit webinar hebt gevolgd. De structuur die wordt toegelicht biedt je na het volgen van het webinar concrete tools op voor je aanpak. Juist omdat je uiteen gaat rafelen WAT je OP WELK moment  HOE aan kan gaan pakken.

Daarbij stem ik niet alleen af op  residentiele hulpverlening. Ook als werkzaam bent in de ambulante hulpverlening of binnen het onderwijs, of als je werkt met cliënten met een verstandelijke beperking is dit webinar iets voor jou.

Je zal beter vast kunnen stellen wat je zelf of samen met je team wil gaan gebruiken van het Waaiermodel. Wellicht word je al genoeg op weg geholpen om dit model op een zinvolle manier in te zetten in jouw praktijk.

Dit webinar is eerder aangeboden op 1 juli 202
Deelnemers reageerden positief, ze waren vooral blij met de  concrete tips en heldere inzichten die meteen tot actie konden leiden. Dit webinar heeft een vergelijkbare opbouw, maar er is meer illustratiemateriaal doorheen geweven. Ik kan jullie eenvoudigweg laten zien wat het werken met het Waaiermodel je op kan leveren. Ook kan ik de animatie tonen waarmee ik je laat zien hoe het Waaiermodel je helpt om stap voor stap te zien wat je moet doen.

 

RINO Groep, opleidingen en cursussen in en rond de ggz

Drieluik Een integratieve benadering voor de aanpak van jongeren met complexe gedragsproblemen

lokatie: Utrecht

donderdag 2 december 13.30-15.30
donderdag 9 december 13.30-`5.30
donderdag 16 december 9.30-16.30

Accreditatie (9pnt) reeds toegekend bij NVO/NIP, VGCT, FGzPt.

Bijgevoegd de plannen die we ons hebben geïnspireerd om cursussen over het Waaiermodel bij de Rino-groep te gaan aanbieden:

Interview over cursusaanbod RINO-groep

In dit drieluik diep ik samen met jou de stappen uit die je aan de hand van het Waaiermodel gaat zetten bij jouw hulpverleningsaanbod voor de jongeren met wie je aan de slag gaat. De vraag over de toepasbaarheid in jouw praktijk zal leidend zijn. De twee-dimensionale benadering gaan we invullen met concreet handelen. We maken gebruik van de hulpmiddelen die in het werkboek te vinden zijn. De formats, werkbladen en instructieformulieren. De benadering vanuit de cognitieve gedragstherapie wordt door de cursusdagen heen gevlochten waardoor je een stevig fundament legt onder je handelen.

Ik hoop van harte om in beide cursussen bevlogen en kundige behandelaars te gaan ontmoeten. Juist door de ingebrachte casuïstiek kan ik zorgen voor aansluiting bij de praktijk. Ik wil bereiken dat alle deelnemers geïnspireerd worden en dat ze elkaar hebben kunnen aansteken om met vernieuwde ideeën en inzichten in hun eigen werksetting aan de slag kunnen gaan.

Dit drieluik is eerder digitaal aangeboden op 21, 28 januari en 11 februari 2021. Het bestond toen uit drie dagdelen. 

 

Welke andere lezingen en trainingen over het Waaiermodel
zijn er eerder verzorgd?

Het Waaiermodel als gereedschapskist voor residentiele behandeling.
13 april 2021

Dit webinar is georganiseerd op basis van samenwerking tussen het NIP en de VGCT. Leden van een van beide verenigingen kunnen dit webinar gratis terugkijken op de site van het NIP en de VGCT.

 

 

Residentieel Vakmanschap
Hoe maak je residentieel zinvol?
11 maart 2020

www.residentieelvakmanschap.nl

Nog net voordat alle studiedagen moesten worden afgelast vanwege de coronacrisis, kon het congres plaatsvinden dat was georganiseerd naar aanleiding van het uitbrengen van het handboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht. Samen met de twee co-auteurs Marije de Hoogd en Sanne Verhaaren hebben we uitleg gegeven en de toepassingsmogelijkheden besproken. Het werkboek was kort daardoor uitgekomen, dus konden ook werkbladen worden gedemonstreerd. Voor de invulling van de kleurdomeinen gaven prominente sprekers uitleg over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Zo konden we die dag laten zien dat recente ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied en in de klinische praktijk konden worden geïntegreerd in het programma dat door het Waaiermodel kan worden uitgevouwen. De methodiek die aan de hand van het Waaiermodel wordt beschreven is derhalve geen kwestie van een keuze met andere methodieken. Deze studiedag wilden we laten zien, dat het Waaiermodel juist de keuze voor de nieuwste ontwikkelingen mogelijk maakt en tegelijkertijd de handvatten aanreikt voor de toepassing in de praktijk.

De aanwezigen droegen het residentieel werken een warm hart toe en toonden zich hongerig naar informatie op dit gebied. Bij ons bleef juist daardoor de roep om ‘meer’ hangen. Meer uitleg, toelichting van het model. Maar vooral ook meer interactief. Samen aan de slag, samen eigen casuïstiek bespreken, samen toepassingsmogelijkheden uitdiepen. Het overvolle programma maakte er nl. wel een lange luisterdag van. We zijn benieuwd naar de evaluatiegegevens en hopen daar voor de vervolgplannen goede tips uit te halen. Want dat er voor deze doelgroep behoefte is aan deskundigheidsbevordering, scholing, training mocht wel duidelijk zijn.

Residentiële Behandeling en CGT: Het Waaiermodel deel I en II
Donderdag 28 november en vrijdag 29 november 2019

VGCt Najaarscongres 2019 lezing I

VGCt Najaarscongres 2019 lezing II

Tijdens het Najaarscongres van de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie zijn 2 presentaties gegeven over het Waaiermodel. De eerste ging over de uitleg van het model, toegespitst op mogelijkheden voor een CGT-insteek. In de tweede presentatie is de praktische vertaalslag gemaakt. Beide presentaties richtten zich op het belang van een duidelijke context voor het gedragstherapeutisch handelen. De ordening van het Waaiermodel in kleurdomeinen en fasen maakt deze transparant.