Lezingen & Trainingen


 

Over de toepasbaarheid van het Waaiermodel geef ik regelmatig lezingen of trainingen.

Maak een afspraak om samen met mij de inhoud van mijn lezing af te stemmen op jouw praktijksituatie. Vraag me gerust om de deelnemers te informeren en te inspireren. Het kan een opstap zijn om het Waaiermodel in te zetten in jouw programma van aanpak.

Eerder heb ik dit soort lezingen verzorgd voor:

Combinatie Jeugdzorg op 20 september 2022 in Veldhoven.
Jeugdgroepen van Aveleijn op 17 mei en 7 juni 2022 in Hengelo.
Trias Jeugdzorg op 14 oktober 2021 in Zwolle.

 

Ook voor trainingen kan je me benaderen.

Onlangs (17 en 31 januari 2023)  heb ik in samenwerking met het RINO een tweedaagse Incompany Training verzorgd voor gedragswetenbschappers van OCB Ipse de Brugge.

RINO Groep, opleidingen en cursussen in en rond de ggz

In december 2022  is een voorbereidingsgroep al aan de slag gegaan. In december hebben we twee keer een vooroverleg zodat we met elkaar goed konden afstemmen. De inhoud van de training moest optimaal aansluiten bij de behandelpraktijk waarin het Waaiermodel zal worden toegepast.

Na twee trainingsdagen nam ik afscheid van een enthousiaste groep die met het Waaiermodel op hun afdeling aan de slag gaan.

Accreditatie (9pnt) werden toegekend bij NVO/NIP, SKJ, VGCT, FGzPt.

Een integratieve benadering voor de aanpak van jongeren met complexe gedragsproblemen.

De training die was gepland in december 2022 op locatie in Utrecht wordt mogelijk nog een keer verschoven worden naar 2023. Daarbij wil ik vooral benadrukken dat de cursus gaat om e praktische toepassing van het Waaiermodel. Ongeacht de werksituatie kan dit model behulpzaam zijn. Juist de interactie met cursisten, de ruimte om casuïstiek uit te wisselen is een belangrijk aspect van de cursus.

Zodra het besluit is genomen om de cursus nogmaals aan te bieden en er zicht is op een nieuwe datum zal deze worden genoemd op de website en in de studiegids van het Rino.

Aarzel niet om al eerder contact op te nemen. Stel je vragen en bespreek vooral wat jij je erbij voor wil stellen. Dat kan helpen om het aanbod nog aantrekkelijker te maken voor jou en andere belangstellenden.

De training voor december was als volgt aangekondigd:
Een integratieve benadering voor de aanpak van jongeren met complexe gedragsproblemen

Accreditatie (9pnt) werden toegekend bij NVO/NIP, SKJ, VGCT, FGzPt.

In 2021 verzorgde ik online een training over de toepassing van het Waaiermodel. Het Handboek bood inspiratie. Het werkboek bleek aantrekkelijk materiaal. In de cursus gingen we in op de vraag: “Elly, maar hoe pak ik dat nou concreet aan in mijn eigen praktijksituatie?”

De volgender keer dat de cursus zal worden aangeboden zal indien mogelijk op locatie zijn. Bovendien willen we meer ruimte voor vragen en inbreng van de cursisten. Daarom is de cursus verlengd met een dagdeel (de laatste dag heeft zowel ochtend- als middagprogramma).

Interview over cursusaanbod RINO-groep

 

 

 

Welke andere lezingen en trainingen over het Waaiermodel
zijn er eerder verzorgd?

3e Thuiszitterscongres | Webinar

 

 

Residentieel Vakmanschap
Hoe maak je residentieel zinvol?
11 maart 2020

www.residentieelvakmanschap.nl

Nog net voordat alle studiedagen moesten worden afgelast vanwege de coronacrisis, kon het congres plaatsvinden dat was georganiseerd naar aanleiding van het uitbrengen van het handboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht. Samen met de twee co-auteurs Marije de Hoogd en Sanne Verhaaren hebben we uitleg gegeven en de toepassingsmogelijkheden besproken. Het werkboek was kort daardoor uitgekomen, dus konden ook werkbladen worden gedemonstreerd. Voor de invulling van de kleurdomeinen gaven prominente sprekers uitleg over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Zo konden we die dag laten zien dat recente ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied en in de klinische praktijk konden worden geïntegreerd in het programma dat door het Waaiermodel kan worden uitgevouwen. De methodiek die aan de hand van het Waaiermodel wordt beschreven is derhalve geen kwestie van een keuze met andere methodieken. Deze studiedag wilden we laten zien, dat het Waaiermodel juist de keuze voor de nieuwste ontwikkelingen mogelijk maakt en tegelijkertijd de handvatten aanreikt voor de toepassing in de praktijk.

De aanwezigen droegen het residentieel werken een warm hart toe en toonden zich hongerig naar informatie op dit gebied. Bij ons bleef juist daardoor de roep om ‘meer’ hangen. Meer uitleg, toelichting van het model. Maar vooral ook meer interactief. Samen aan de slag, samen eigen casuïstiek bespreken, samen toepassingsmogelijkheden uitdiepen. Het overvolle programma maakte er nl. wel een lange luisterdag van. We zijn benieuwd naar de evaluatiegegevens en hopen daar voor de vervolgplannen goede tips uit te halen. Want dat er voor deze doelgroep behoefte is aan deskundigheidsbevordering, scholing, training mocht wel duidelijk zijn.

3e Thuiszitterscongres | Webinar

Webinar
Grip op lastige Jongeren
1 juli 2020
7 juni 2021

Het handboek over Residentieel Vakmanschap Uitgelicht, zie ook Publicaties kwam tot leven. Deelnemers  waren werkzaam binnen residentiele, maar ook  ambulante hulpverlening. Ook waren deelnemers verbonden aan -speciaal- onderwijs. De structuur van het Waaiermodel bood hen na het volgen van het webinar concrete tools  voor de aanpak. Juist omdat  uiteen gerafeld werd  WAT je OP WELK moment  HOE aan kan gaan pakken.

Daarbij is gewezen op de mogelijkheid dat je zelf vast kan stellen wat je wil gaan gebruiken van het Waaiermodel.
Deelnemers reageerden positief, ze waren vooral blij met de  concrete tips en heldere inzichten die meteen tot actie konden leiden. In dit webinar kon ik je aan de hand van de rollenspellen laten zien wat het werken met het Waaiermodel je op kan leveren. Ook kon ik de animatie tonen over de dynamiek van het Waaiermodel.  Met een “Waar begin je nou, als….” werd het filmpje geopend waarna de 5 stappen een voor een de revue passeerden.

 

Het Waaiermodel als gereedschapskist voor residentiele behandeling.
13 april 2021

Dit webinar is georganiseerd op basis van samenwerking tussen het NIP en de VGCT. Leden van een van beide verenigingen kunnen dit webinar gratis terugkijken op de site van het NIP en de VGCT.

Residentiële Behandeling en CGT: Het Waaiermodel deel I en II
Donderdag 28 november en vrijdag 29 november 2019

VGCt Najaarscongres 2019 lezing I

VGCt Najaarscongres 2019 lezing II

Tijdens het Najaarscongres van de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie zijn 2 presentaties gegeven over het Waaiermodel. De eerste ging over de uitleg van het model, toegespitst op mogelijkheden voor een CGT-insteek. In de tweede presentatie is de praktische vertaalslag gemaakt. Beide presentaties richtten zich op het belang van een duidelijke context voor het gedragstherapeutisch handelen. De ordening van het Waaiermodel in kleurdomeinen en fasen maakt deze transparant.