Lezingen & Trainingen


 

Over de toepasbaarheid van het Waaiermodel geef ik regelmatig lezingen of trainingen.

Maak een afspraak om samen met mij de inhoud van mijn lezing af te stemmen op jouw praktijksituatie. Vraag me gerust om de deelnemers te informeren en te inspireren. Het kan een opstap zijn om het Waaiermodel in te zetten in jouw programma van aanpak.

Een terugblik op lezingen in 2022-2024

Eerst een selectie van recente lezingen over het Waaiermodel®.

EFCAP-EU Congres 2024, Ponta DelGarda Azoren

Voor de tweede maal heb ik tijdens een Internationaal Congres het Waaiermodel gepresenteerd. Een volle zaal forensisch psychologen en psychiaters luisterden aandachtig naar een 4-tal presentaties van het symposium:

Global Perspectives on Juvenile Justice Institutions, Risk Assessment, and Transformative Interventions: A Comprehensive Exploration

De lezing over het Waaiermodel sloot deze reeks lezingen en droeg als titel:

The Fan-model: Integrating levels of treatment in forensic residential care

Voor de brochures met meer achtergrondinformatie was veel belangstelling. ook de powerpoint van de presentatie is daarin opgenomen.

Iedereen die in het bezit wil komen van deze digitale versie kan contact opnemen. Stuur een mail naar:

laarhoven@waaiermodel.nl

met als onderwerp: Brochure EFCAP-Congres 2024.

ECP congres 5 juli 2023 Brighton, UK.

Over mijn deelname aan het European Congres of Psychology juli jl. lees je hieronder het volgende:

Het Waaiermodel® waaiert uit!

Maandag 3 juli vertrok een delegatie van het bestuur van de forensische sectie van het NIP naar Brighton, om daar deel te nemen aan het Europees Congres Psychologie (ECP). Ik mocht daar onderdeel van uitmaken en heb tijdens ons symposium op woensdag 5 juli het Waaiermodel (In English: Fan-model) gepresenteerd. Daarbij  heb ik wederom de focus gelegd op het belang van residentieel vakmanschap en heb uitgelegd hoe het Waaiermodel daarbij ondersteunend kan zijn. Inmiddels mijn stokpaardje. Reacties van onze buitenlandse vakgenoten waren positief en met een aantal van hem zijn contacten gelegd. Het Waaiermodel is inmiddels naar de andere kant van de wereld gestuurd vanwege belangstelling in Nieuw-Zeeland. Maar ook binnen Europa is het deze zomer ‘uitgewaaierd’.

De presentatie van het Waaiermodel paste in de reeks van drie presentaties over innovaties en kwaliteit in Nederland. Ik ben erg benieuwd naar verloop van de discussies die we met onze presentaties willen stimuleren.

Het programma van ons symposium vind je hieronder:

Forensic Treatment in the Netherlands: Psychologists Contributions to Innovations and Quality

SYMPOSIUM 5 July Chair: Udo Nabitz

 • Thimo Van der Pol:

Common elements of evidence-based systemic treatments for adolescents with disruptive behavior

 • Elly van Laarhoven:

The Fan-model: Integrating care and cure in forensic residential settings

 • Udo Nabitz:

The Dutch Quality Framework 2022 for forensic services

Ben je geïnteresseerd in de sheets van de presentatie of de Engelstalige versie van de teaser, dan kan je altijd contact met me opnemen.

laarhoven@waaiermodel.nl

 

Naast de lezingen en webinars voor een bredere groep deelnemers (residentieel en ambulante hulpverlening) heb ik de afgelopen 3 jaar ook lezingen verzorgd voor instellingen die me hebben benaderd vanwege de ontstane belangstelling voor het Waaiermodel.

 • Combinatie Jeugdzorg op 20 september 2022 in Veldhoven.
 • Kick-off Jeugdgroepen van Aveleijn op 17 mei en 7 juni 2022 in Hengelo.
  Herhalings-boost voor nieuwe medewerkers op 18 mei 2024 te Borne.
 • Trias Jeugdzorg op 14 oktober 2021 in Zwolle.

 

In Company Training OBC Ipse de Bruggen.

 

 

 

Terugblik op trainingen in 2023

In het voorjaar 2023 kreeg ik een nieuwe uitdaging die vanuit de volwassen sector kwam.

 • TBS-instelling de Oostvaarderskliniek
  toonde interesse voor het Waaiermodel om aan de hand daarvan bestaande programma’s beter toepasbaar te maken in de complexe praktijk. Na voorbereidende sessies met de programmaraad zijn er 2 op elkaar aansluitende sessies georganiseerd waarbij stafmedewerkers werden uitgenodigd om met het Waaiermodel vorm te geven aan de vertaalslag naar de praktijk.

 

Eerder in 2023 heb ik in samenwerking met het RINO een tweedaagse Incompany Training verzorgd voor gedragswetenschappers van

 • OCB Ipse de Brugge.

RINO Groep, opleidingen en cursussen in en rond de ggz

In december 2022  is een voorbereidingsgroep al aan de slag gegaan. In december hebben we twee keer een vooroverleg zodat we met elkaar goed konden afstemmen. De inhoud van de training moest optimaal aansluiten bij de behandelpraktijk waarin het Waaiermodel zal worden toegepast.

Na twee trainingsdagen nam ik afscheid van een enthousiaste groep die met het Waaiermodel op hun afdeling aan de slag gaan.

Accreditatie (9pnt) werden toegekend bij NVO/NIP, SKJ, VGCT, FGzPt.

 

De implementatie van het Waaiermodel wordt op eigen kracht uitgevoerd.

Inmiddels worden mooie posters opgehangen.

Trainingen ingepland in 2024

Een integratieve benadering voor de aanpak van jongeren met complexe gedragsproblemen.

2daagse training over de toepassing van het Waaiermodel in een bredere context (jeugdhulpverlening residentieel en ambulant, gedwongen/forensische interventies en onderwijs).

Na een succesvolle training in 2021 was er een nieuwe training gepland in 2o22. Dit heeft geleid tot een opdracht voor de ‘In company training’ bij Ipse de Brugge. Belangstellenden voor de oorspronkelijk geplande training zijn op de wachtlijst geplaatst. Momenteel wordt aan het plan gewerkt om de training over de toepassing van het Waaiermodel opnieuw aan te bieden in 2023/2024 op de locatie in Utrecht.  Ongeacht de setting waarin het Waaiermodel wordt toegepast kan dit model behulpzaam zijn. De interactie met cursisten en de ruimte om casuïstiek uit te wisselen zijn belangrijke aspecten van de cursus.

Je krijgt voldoende handvatten om in jouw praktijk aan de slag te gaan.

Informatie over het effect van de training bij eerdere cursisten kan je bij mij opvragen: laarhoven@waaiermodel.nl

 

Dit jaar werd het besluit genomen om de training In Company aan te bieden.  Kijk hiervoor op de website van het Rino of in de studiegids van het Rino.

https://www.rinogroep.nl/opleiding/6839/het-waaiermodel-de-sleutel-tot-effectieve-aanpak-van-complex-gedrag-bij-jongeren.html

Aarzel niet om al eerder contact op te nemen. Stel je vragen en bespreek vooral wat jij je erbij voor wil stellen. Dat kan helpen om het aanbod nog aantrekkelijker te maken voor jou en andere belangstellenden.

De training die in 2022 was gepland was als volgt aangekondigd:
Een integratieve benadering voor de aanpak van jongeren met complexe gedragsproblemen

Accreditatie (9pnt) werden toegekend bij NVO/NIP, SKJ, VGCT, FGzPt.

Interview over cursusaanbod RINO-groep

 

 

Een kijkje in het verleden:

Welke andere lezingen en trainingen over het Waaiermodel
zijn er eerder verzorgd?

3e Thuiszitterscongres | Webinar

 

 

Residentieel Vakmanschap
Hoe maak je residentieel zinvol?
11 maart 2020

www.residentieelvakmanschap.nl

Nog net voordat alle studiedagen moesten worden afgelast vanwege de coronacrisis, kon het congres plaatsvinden dat was georganiseerd naar aanleiding van het uitbrengen van het handboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht. Samen met de twee co-auteurs Marije de Hoogd en Sanne Verhaaren hebben we uitleg gegeven en de toepassingsmogelijkheden besproken. Het werkboek was kort daardoor uitgekomen, dus konden ook werkbladen worden gedemonstreerd. Voor de invulling van de kleurdomeinen gaven prominente sprekers uitleg over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Zo konden we die dag laten zien dat recente ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied en in de klinische praktijk konden worden geïntegreerd in het programma dat door het Waaiermodel kan worden uitgevouwen. De methodiek die aan de hand van het Waaiermodel wordt beschreven is derhalve geen kwestie van een keuze met andere methodieken. Deze studiedag wilden we laten zien, dat het Waaiermodel juist de keuze voor de nieuwste ontwikkelingen mogelijk maakt en tegelijkertijd de handvatten aanreikt voor de toepassing in de praktijk.

De aanwezigen droegen het residentieel werken een warm hart toe en toonden zich hongerig naar informatie op dit gebied. Bij ons bleef juist daardoor de roep om ‘meer’ hangen. Meer uitleg, toelichting van het model. Maar vooral ook meer interactief. Samen aan de slag, samen eigen casuïstiek bespreken, samen toepassingsmogelijkheden uitdiepen. Het overvolle programma maakte er nl. wel een lange luisterdag van. We zijn benieuwd naar de evaluatiegegevens en hopen daar voor de vervolgplannen goede tips uit te halen. Want dat er voor deze doelgroep behoefte is aan deskundigheidsbevordering, scholing, training mocht wel duidelijk zijn.

3e Thuiszitterscongres | Webinar

Webinar
Grip op lastige Jongeren
1 juli 2020
7 juni 2021

Het handboek over Residentieel Vakmanschap Uitgelicht, zie ook Publicaties kwam tot leven. Deelnemers  waren werkzaam binnen residentiele, maar ook  ambulante hulpverlening. Ook waren deelnemers verbonden aan -speciaal- onderwijs. De structuur van het Waaiermodel bood hen na het volgen van het webinar concrete tools  voor de aanpak. Juist omdat  uiteen gerafeld werd  WAT je OP WELK moment  HOE aan kan gaan pakken.

Daarbij is gewezen op de mogelijkheid dat je zelf vast kan stellen wat je wil gaan gebruiken van het Waaiermodel.
Deelnemers reageerden positief, ze waren vooral blij met de  concrete tips en heldere inzichten die meteen tot actie konden leiden. In dit webinar kon ik je aan de hand van de rollenspellen laten zien wat het werken met het Waaiermodel je op kan leveren. Ook kon ik de animatie tonen over de dynamiek van het Waaiermodel.  Met een “Waar begin je nou, als….” werd het filmpje geopend waarna de 5 stappen een voor een de revue passeerden.

 

Het Waaiermodel als gereedschapskist voor residentiele behandeling.
13 april 2021

Dit webinar is georganiseerd op basis van samenwerking tussen het NIP en de VGCT. Leden van een van beide verenigingen kunnen dit webinar gratis terugkijken op de site van het NIP en de VGCT.

Residentiële Behandeling en CGT: Het Waaiermodel deel I en II
Donderdag 28 november en vrijdag 29 november 2019

VGCt Najaarscongres 2019 lezing I

VGCt Najaarscongres 2019 lezing II

Tijdens het Najaarscongres van de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie zijn 2 presentaties gegeven over het Waaiermodel. De eerste ging over de uitleg van het model, toegespitst op mogelijkheden voor een CGT-insteek. In de tweede presentatie is de praktische vertaalslag gemaakt. Beide presentaties richtten zich op het belang van een duidelijke context voor het gedragstherapeutisch handelen. De ordening van het Waaiermodel in kleurdomeinen en fasen maakt deze transparant.