Lezingen & Trainingen


 

Op deze pagina volgt een overzicht van geplande lezingen/trainingen.
In 2021 zijn nog een webinar en cursus over het Waaiermodel gepland. Belangstellenden kunnen zich opgeven voor deelname.


Ook voor de aanvraag van presentaties kun je bij me terecht. De specifieke praktijksituaties van de opdrachtgever verwerk ik graag in mijn lezingen, workshops of webinars. Juist daardoor ontstaan enthousiasme en het geboel dat je daadwerkelijk iets in handen kan nemen waar je ‘blij’ van wordt, zonder dat je je vertrouwde aanbod over boord hoeft te gooien.

 

Geplande lezingen en trainingen

14 oktober 2021 Trias Jeugdzorg (alleen voor genodigden)

 

 

RINO Groep, opleidingen en cursussen in en rond de ggz

Drieluik Een integratieve benadering voor de aanpak van jongeren met complexe gedragsproblemen

lokatie: Utrecht

donderdag 2 december 13.30-15.30
donderdag 9 december 13.30-`5.30
donderdag 16 december 9.30-16.30

Accreditatie (9pnt) reeds toegekend bij NVO/NIP, VGCT, FGzPt.

Nog eens aangekondigd in de nieuwsbrief, waarbij ook de teaser van het waaiermodel wordt getoond:

https://www.rinogroep.nl/nieuws/581/het-waaiermodel-toegelicht.html#

Voor de tweede keer dit jaar verzorg ik het Drieluik over de toepassing van het Waaiermodel in jouw praktijk. Dit keer vindt de cursus plaats bij het Rino zelf, in Utrecht. Ook hebben we er een dagdeel aan vastgeplakt. Uit de evaluatie van de eerste cursus kwam naar voren dat hier behoefte aan was.  Zeker nu we met elkaar face to face contacten hebben kan ik makkelijker met jullie meedenken en ingaan op jullie vragen. Het inspireren gaat vast lukken, maar dan hoor ik vaak de bijna wanhopige vraag:   “Elly, maar hoe doe je dat nou?”

Ik stuur je naar huis met een stappenplan. Maar ook met de geruststelling: “je kan het zo groot en zo klein aanpakken als je zelf wil. Het Waaiermodel helpt je juist om de keuzes te maken met welke stap je het liefst gaat beginnen.

Dit drieluik is eerder digitaal aangeboden op 21, 28 januari en 11 februari 2021. Het bestond toen uit drie dagdelen. 

Bijgevoegd de plannen die we ons hebben geïnspireerd om cursussen over het Waaiermodel bij de Rino-groep te gaan aanbieden:

Interview over cursusaanbod RINO-groep

 

 

 

Welke andere lezingen en trainingen over het Waaiermodel
zijn er eerder verzorgd?

3e Thuiszitterscongres | Webinar

 

 

Residentieel Vakmanschap
Hoe maak je residentieel zinvol?
11 maart 2020

www.residentieelvakmanschap.nl

Nog net voordat alle studiedagen moesten worden afgelast vanwege de coronacrisis, kon het congres plaatsvinden dat was georganiseerd naar aanleiding van het uitbrengen van het handboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht. Samen met de twee co-auteurs Marije de Hoogd en Sanne Verhaaren hebben we uitleg gegeven en de toepassingsmogelijkheden besproken. Het werkboek was kort daardoor uitgekomen, dus konden ook werkbladen worden gedemonstreerd. Voor de invulling van de kleurdomeinen gaven prominente sprekers uitleg over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Zo konden we die dag laten zien dat recente ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied en in de klinische praktijk konden worden geïntegreerd in het programma dat door het Waaiermodel kan worden uitgevouwen. De methodiek die aan de hand van het Waaiermodel wordt beschreven is derhalve geen kwestie van een keuze met andere methodieken. Deze studiedag wilden we laten zien, dat het Waaiermodel juist de keuze voor de nieuwste ontwikkelingen mogelijk maakt en tegelijkertijd de handvatten aanreikt voor de toepassing in de praktijk.

De aanwezigen droegen het residentieel werken een warm hart toe en toonden zich hongerig naar informatie op dit gebied. Bij ons bleef juist daardoor de roep om ‘meer’ hangen. Meer uitleg, toelichting van het model. Maar vooral ook meer interactief. Samen aan de slag, samen eigen casuïstiek bespreken, samen toepassingsmogelijkheden uitdiepen. Het overvolle programma maakte er nl. wel een lange luisterdag van. We zijn benieuwd naar de evaluatiegegevens en hopen daar voor de vervolgplannen goede tips uit te halen. Want dat er voor deze doelgroep behoefte is aan deskundigheidsbevordering, scholing, training mocht wel duidelijk zijn.

3e Thuiszitterscongres | Webinar

Webinar
Grip op lastige Jongeren
1 juli 2020
7 juni 2021

Het handboek over Residentieel Vakmanschap Uitgelicht, zie ook Publicaties kwam tot leven. Deelnemers  waren werkzaam binnen residentiele, maar ook  ambulante hulpverlening. Ook waren deelnemers verbonden aan -speciaal- onderwijs. De structuur van het Waaiermodel bood hen na het volgen van het webinar concrete tools  voor de aanpak. Juist omdat  uiteen gerafeld werd  WAT je OP WELK moment  HOE aan kan gaan pakken.

Daarbij is gewezen op de mogelijkheid dat je zelf vast kan stellen wat je wil gaan gebruiken van het Waaiermodel.
Deelnemers reageerden positief, ze waren vooral blij met de  concrete tips en heldere inzichten die meteen tot actie konden leiden. In dit webinar kon ik je aan de hand van de rollenspellen laten zien wat het werken met het Waaiermodel je op kan leveren. Ook kon ik de animatie tonen over de dynamiek van het Waaiermodel.  Met een “Waar begin je nou, als….” werd het filmpje geopend waarna de 5 stappen een voor een de revue passeerden.

 

 

Residentiële Behandeling en CGT: Het Waaiermodel deel I en II
Donderdag 28 november en vrijdag 29 november 2019

VGCt Najaarscongres 2019 lezing I

VGCt Najaarscongres 2019 lezing II

Tijdens het Najaarscongres van de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie zijn 2 presentaties gegeven over het Waaiermodel. De eerste ging over de uitleg van het model, toegespitst op mogelijkheden voor een CGT-insteek. In de tweede presentatie is de praktische vertaalslag gemaakt. Beide presentaties richtten zich op het belang van een duidelijke context voor het gedragstherapeutisch handelen. De ordening van het Waaiermodel in kleurdomeinen en fasen maakt deze transparant.

 

Het Waaiermodel als gereedschapskist voor residentiele behandeling.
13 april 2021

Dit webinar is georganiseerd op basis van samenwerking tussen het NIP en de VGCT. Leden van een van beide verenigingen kunnen dit webinar gratis terugkijken op de site van het NIP en de VGCT.