Consultatie & Voorlichting


 

 

 

Zodra je hebt kennis gemaakt met het Waaiermodel® zou het wel eens kunnen dat je handen gaan jeuken. Je wil ermee aan de slag. Dingen gaan uitproberen. Collega’s enthousiasmeren. Kortom het levert je energie op.

Je wil tot actie overgaan. Maar dan springt vaak de aarzeling toe. Hoe begin je nou eigenlijk als je met dat model wil gaan werken?
Vanuit ELAconsultancy bied ik je graag ondersteuning, op allerlei manieren.

 

Voor wie:

  • De voorlichting of consultatie kan wenselijk zijn voor gedragswetenschappers die met het model willen werken, terwijl in de instelling het Waaiermodel niet integraal wordt ingevoerd. Juist als er andere methodieken worden toegepast kan het Waaiermodel transparantie bieden. En bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van behandelplannen vergemakkelijken. Maar ook als er nog weinig methodisch wordt gewerkt kunnen onderdelen  het Waaiermodel  houvast bieden. Graag wil ik in die gevallen meedenken en de kansen zichtbaar maken
  • Gedragswetenschappers of HBO-ers die het Waaiermodel tailor-made willen maken voor de eigen praktijksituatie, ambulant of residentieel. Binnen de jeugdzorg of het onderwijs. Overal kan het model toepasbaar worden gemaakt om daarmee op een meer methodische wijze te kunnen werken. De bestaande aanpak of methodiek wordt niet ingewisseld, maar wel beter geordend.

 

Op deze pagina beschrijf ik achtereenvolgens 3 vormen van ondersteuning waarmee ik je waarschijnlijk wel van dienst kan zijn:

  • Voorlichting
  • Consultatie- 1
  • Consultatie- 2

Je leest eerst iets over de inhoud van het aanbod. Daarna zie je het overzicht van de varianten en pakketten. Per variant of pakket kun je een document downloaden met verdere uitleg.

Neem contact op als je meer informatie wil over de tarieven voor de verschillende varianten. Ik kan een overzicht sturen en we kunnen een afspraak maken om te overleggen.

Voorlichting

 De 4 varianten:

Op het moment dat je overweegt om samen met collega’s te gaan werken met het Waaiermodel kan je mij vragen om een voorlichtingssessie te verzorgen. Ik leg in een sessie van een uur uit hoe dit model in elkaar steekt. Ik zal jullie daarbij meteen laten zien hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Dit noem ik een oriënterende voorlichtingssessie.

Op het moment dat jullie een ‘Startsein’ gaan geven aan collega’s en elkaar willen inspireren en motiveren om met het Waaiermodel daadwerkelijk aan de slag te gaan, wil ik ook graag komen om die ‘aftrap’ te verzorgen. Bij zo’n interactieve ‘kick-off presentatie gaat het er om dat iedereen zin en energie krijgt om met het Waaiermodel te gaan werken. Dit moet een motiverende voorlichtingssessie zijn.

Voorlichting voor gebruikers, zoals de jongeren, ouders, verwijzers past ook in het plaatje van implementatie. Natuurlijk kunnen we een plan maken waarbij ik de voorlichting verzorg.  Je kan ook kiezen voor een vorm van coaching, zodat ik jullie tips en materiaal aanreik waardoor die voorlichting zo op de rails staat. Deze voorlichtingssessie is vooral informerend.

Tot slot denk ik aan voorlichting aan gemeenten en geldschieters. Neem me mee als er in jouw gemeente duidelijk moet worden gemaakt wat jullie nodig hebben om je werk goed te kunnen doen. Met het Waaiermodel kan ik transparant maken wat de noodzakelijke zorg en hulp inhoudt en wat er voor nodig is om die te kunnen bieden. En ook bij dit aanbod geldt dat ik jullie kan coachen om zelf aan de hand van het Waaiermodel je eisen op tafel te leggen. Je zet in op een goede samenwerking en gaat uit van het standpunt dat je elkaar nodig hebt om de gezamenlijke doelen te bereiken. Daarom noem ik deze vorm van voorlichting ’Coalitievormend’.

 

In onderstaand overzicht zijn de 4 Voorlichtingsvarianten uitgewerkt:

Download de pdf’s voor de uitgebreide beschrijving per variant:

Consultatie – 1 Waaiermodel 

De twee varianten

Het Waaiermodel inspireert je in een oogopslag en daagt uit om het toe te passen. In de praktijk blijkt dat het juist eye-openers oplevert als we samen beginnen om door de bril van het Waaiermodel te kijken.

Jouw uitdaging kan variëren van het toepassen van het Waaiermodel bij je individuele casuïstiek. Aan de andere kant van het continuüm kan je uitdaging erin zitten om in je instelling een project op te zetten om het Waaiermodel te implementeren. Je moet collega’s meekrijgen en er is een plan nodig om te ontwerpen, trainen en implementeren.

Hieronder zijn 2 varianten uitgewerkt. Uiteraard kunnen we in een gesprek bekijken wat jouw vraag precies is en in welke vorm we de coaching het best kunnen gieten.

Zie hieronder voor voor de twee varianten die ik graag met je wil bespreken.

Download de pdf’s voor de uitgebreide beschrijving per variant:

Consultatie – 2

De twee pakketten met stappenplannen

Kern van deze tweede serie consultatie is de concretisering van de praktische vertaalslag van het Waaiermodel naar jouw unieke praktijksituatie. Het handboek en het werkboek vormen de basis. Toch zal jouw praktijk vragen om een aanvulling of aanpassing. Met de stappenplannen per pakket loods ik je door deze vertaalslag heen. Daarbij lever ik je formats aan om aan de hand daarvan de concrete stappen te zetten.

Maak een keuze uit een van beide pakketten. En denk dan aan welk stappenplan jij het meeste zal hebben. Mogelijk geeft het het eerste pakket je al voldoende handvatten voor jouw vertaalslag naar de praktijk. Steeds vraag ik je om de beschrijving uit het boek/werkboek van aanpakken en doelen te gaan beschrijven met inhouden en in termen die aansluiten bui jullie situatie. Jouw methodiek wordt tailor-made gemaakt. Maar wil je straks draaiboeken in je kast (of op je PC) hebben staan waarnaar iedereen kan grijpen en daardoor precies weet wat er moet gebeuren, dan kun je beter het tweede pakket kiezen. Het werkboek is dan wel noodzakelijk, want met de instructie- en werkbladen gaan we de draaiboeken nl. per thema-fase vullen.

Bij alle pakketten lever ik je werkdocumenten aan. Per stap leg ik je vragen voor waarmee je steeds je eigen praktijk voor ogen gaat houden. De documenten leveren ook veel beschrijvingen aan. Ze vormen het uitgangspunt voor jouw vertaalslag. Maar ze maken het voor jou ook gemakkelijk om er steeds iets aan te wijzigen zodat alles aansluit bij jullie situatie. Straks heb je dus een unieke omschrijving van jouw methodiek, maar je hoeft daarvoor niet elke woord en elke zin zelf te bedenken. Het meeste ligt al voor je klaar.

De documenten zijn ook los verkrijgbaar en daarvoor verwijs ik je naar de pagina producten.

Hieronder  zie jet het overzicht van de twee pakketten.

Download de pdf’s voor de uitgebreide beschrijving per pakket: