Consultatie & Voorlichting


 

 

 

 

Met deze diensten wil ik graag graag iedereen ondersteunen die op een of andere  manier in contact is gekomen met het Waaiermodel. Ik denk daarbij aan de volgende geïnteresseerden:

  • Gedragswetenschappers of HBO-ers die (delen van) ingewikkelde  casuïstiek aan willen pakken door ingrediënten van het Waaiermodel te gebruiken in de analyse en stapsgewijze aanpak ervan.
  • Instellingen die het Waaiermodel tailor-made willen maken.  De bestaande aanpak of methodiek wordt niet ingewisseld, maar wel beter geordend. Ze willen gebruik maken van de kapstok die het Waaiermodel aanreikt. Samen met de medewerkers van de instelling willen ze een beter overzicht creëren. Maar ook willen ze de inhoud in meer ‘hapklare brokken’ beschikbaar  maken voor iedereen die met de cliënten aan de slag gaat.

Consultatie

…. als aanvulling op de andere producten:

De publicaties over het Waaiermodel zijn zeker helpend om gebruik te gaan maken van het Waaiermodel.  Het handboek biedt al concrete handreikingen voor het handelen. De praktijkvoorbeelden hebben hierbij ook een belangrijke functie. Het werkboek levert nog meer concreet materiaal aan dat helpt om de vertaalslag te maken voor de praktijk.

Ook de lezingen en trainingen bieden veel handreikingen om op een of andere wijze aan de slag te gaan met het model.

Toch is elke praktijksituatie zo uniek, dat extra coaching of gerichte voorlichting waardevol kan zijn. Het Waaiermodel kan namelijk worden ingezet bij woongroepen voor kinderen, jongeren, maar ook jong volwassenen die te maken hebben met een verstandelijke beperkingen. Ook in een AZC kun je nadenken over de kansen die dit model biedt. Scholen, ambulante vormen van hulpverlening kunnen met een creatieve vertaalslag meer  grip krijgen op een moeilijk benaderbare jongeren. Het gaat dan met name over de doelgroep  die overlast biedt en waarvan de persoonlijke ontwikkeling fors onder druk komt te staan vanwege disfunctioneren en mislukervaringen. Hoe houd je ze op de rails en til je ze over barrières heen zodat ze de draad van het leven weer op kunnen pakken en functioneren als volwaardige deelnemers aan het maatschappelijk leven?

 

De vraag ‘HOE en Met WELKE middelen?’ zal in coachings-trajecten vooral ook op de specifieke situatie worden afgestemd.  De consultatie kan wenselijk zijn voor gedragswetenschappers die met het model willen werken, terwijl in de instelling het Waaiermodel niet integraal wordt ingevoerd. Juist als er andere methodieken worden toegepast kan het Waaiermodel transparantie bieden en het opstellen van behandelplannen vergemakkelijken. Maar ook als er nog weinig methodisch wordt gewerkt kan het Waaiermodel veel houvast bieden. Graag wil ik in die gevallen meedenken en de kansen zichtbaar maken die het werken met het Waaiermodel biedt.

Hieronder volgt een overzicht van het aanbod:

Als je besluit om onderdelen van het Waaiermodel wil gaan toepassen. Maar ook als je met het Waaiermodel  grip wil gaan krijgen op complexe casuïstiek kan je bij me aankloppen voor consultatie. Graag bied ik je daarbij ook coaching aan. Kijk hiervoor naar de folder  Consultatie coaching Waaiermodel

Als je het Waaiermodel methodisch wil gaan inzetten, eventueel integreren met de methodieken waar jullie al mee werken kan je me inschakelen voor  advisering en coaching Advisering en coaching Waaiermethodiek

Neem dus gerust contact op, dan praten we verder. Ik denk dan actief mee over datgene wat we samen op kunnen pakken. Materiaal ter ondersteuning van de structuur van onze plannen kan ik je in die oriënterende gesprekken al aanreiken.

Bel me op  06-36562385
of mail naar laarhoven@waaiermodel.nl

 

 

Voorlichting

Tot slot kunnen jullie mij vragen om Voorlichting te verzorgen.

  • Het geven van voorlichting binnen je instelling om daarmee de toepasbaarheid van het Waaiermodel in jullie specifieke situatie uiteen te zetten. Om niet alleen je medewerkers, maar ook het management te enthousiasmeren.
  • Maar ook kun je me inschakelen om voorlichting te geven bij gemeenten of  beleidsmakers. De visualisering van het hulpverleningsproces kan helpend zijn voor het inzicht in de noodzaak tot een gefaseerde, meerzijdige aanpak. Aan de hand van de animatie van het Waaiermodel kan ik duidelijk uitleggen dat hulp verlening aan een doelgroep met complexe problematiek, meer is dan het aanbieden van een protocol. En residentiële hulpverlening is meer dan het bieden van een woning en verzorging.
  • Ook aan onderwijsinstellingen of postmasteropleidingen (denk daarbij aan nascholing in het kader van SKJregistraties) kan mij gevraagd worden om voorlichting te geven. Docenten kunnen door mij geschoold worden om het Waaiermodel in te passen in het curriculum.

Vragen naar voorlichting kunnen ook digitaal met me voorbereid. Ook nu weer verwijs ik naar het contactformulier op de pagina contact om met mij hierover in contact te komen.