Over mij


 

Even voorstellen

Mijn naam is Elly van Laarhoven-Aarts. Pedagoog in hart en nieren. BIG-geregistreerd Orthopedagoog en Klinisch Psycholoog.  Ook heb ik expertise ontwikkeld op het gebied van cognitieve gedragstherapie. en ben daarvoor geregistreerd bij de VGCT. De leertheoretische benaderingswijze vind ik erg boeiend vanwege de mogelijkheden die geboden worden om kennis, inzicht en vaardigheden over te dragen op andere professionals.  Mijn overtuiging is dat niet alleen de therapeut, maar ook een bredere groep professionals hun aanpak kunnen baseren op inzichten uit de CGT. Vorming en ontwikkeling van professionals is voor mij het sleutelwoord van efficiënter handelen binnen de jeugdhulpverlening.

Het verspreiden  van kennis en inzichten is mijn passie. Het geven van onderwijs loopt als een rode draad door mijn loopbaan. Graag deel ik dus mijn  kennis over jeugdigen die dreigen vast te lopen. Maar ook enthousiasmeer ik graag iedereen die net als ik de complexiteit achter gedragsproblemen wil doorgronden.

De forensische context is in mijn loopbaan daarbij een grote rol gaan spelen. Het Waaiermodel is een product van ervaring, expertise, maar bovenal van fascinatie voor de doelgroep die zich zo moeilijk een weg kan banen in onze maatschappij. De ontwikkeling van het Waaiermodel heeft me veel voldoening gegeven. Bovenal omdat die ontwikkeling voor een belangrijk deel plaats vond in samenwerking met gedragswetenschappers en hulpverleners in het werkveld. Maar ook toen ik studenten erbij kon betrekken en jonge collega’s waarmee ik op de universiteit samenwerkte kon het model dank zij de frisse blik verder worden uitgewerkt. Het handboek is door deze samenwerking tot stand gekomen en kon bij mijn afscheid worden aangeboden aan Prof.dr. Orobio de Castro die me gestimuleerd heeft tot de publicatie over het Waaiermodel. En nu, na mijn afscheid op de universiteit besteed ik mijn tijd het liefst aan de verspreiding van de mogelijkheden die dit model biedt.

 

 

Mijn loopbaan

Onderwijs, wetenschap en klinische praktijk vormen voor mij de drie ingrediënten van mijn loopbaan. Voeg daarbij als vierde component mijn auteurschap waarmee ik vorm kan geven aan mijn wens tot  ‘reflectie’ en ‘verspreiding’, dan kan aan de hand van deze thema’s  teruggeblikt en ook nog vooruitgeblikt worden op mijn loopbaan.

Onderwijs vormt het fundament van mijn carrière. Na het afronden van mijn HBS-B opleiding startte ik als onderwijzeres mijn loopbaan van 1975-1978 in het basisonderwijs en wel bij groep drie. Ik heb een kleine honderd leerlingetjes de kunst van het lezen bijgebracht en leerde hen de eerste rekensommen. Tijdens mijn studie Klinische Pedagogiek aan de universiteit van Utrecht heb ik van 1980-1987  diverse onderwijstaken vervuld. Tijdens mijn doctoraalstudie als studenten-assistent bij de vakgroep Methodeleer en Statistiek. Na mijn afstuderen als toegevoegd docent bij de toentertijd geïntegreerde opleiding ‘sociale wetenschappen’.

Ik bekwaamde me in de klinische praktijk op de eerste plaats als diagnosticus. Zonder dat het een specifiek, vooropgesteld plan was, kreeg ik in 1987 de functie van ‘inrichtingspsycholoog’ bij de Justitiële Jeugd Inrichting ‘Eikenstein – de Lindenhorst. ‘Rapportage Pro Justitia’ vormde vanaf het begin van mijn loopbaan in die klinische praktijk de kern van mijn werkzaamheden. Ik ben nog lang blijven rapporteren en was ook jarenlang supervisor. Ook was ik ingeschreven in het Nederlands Register Getuige Deskundigen (NRGD), maar onlangs heb ik besloten mijn registratie niet te verlengen.  Vanaf 2015 ben ik hoofddocent van de supervisorenopleiding van het NIFP inneem.

In de 16 jaar die ik verbonden was aan de JJI  ben ik me naast de diagnostiek steeds meer toe gaan leggen op methodiekontwikkeling. In die klinische praktijk zijn rond 2000 mijn eerste ideeën over het Waaiermodel ontstaan.

Wetenschap werd vervolgens geaccentueerd, toen ik vanaf 2004 universitair docent werd bij Orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. Vanaf 2009 was ik aangesloten bij het departement Ontwikkelingspsychologie van dezelfde universiteit. Onder leiding van prof. dr. Bram Orobio de Castro heb ik kunnen profiteren van veel ontwikkelmogelijkheden. Ik kreeg de ruimte om een Forensische Mastertrack te ontwikkelen. Het was een interdisciplinair programma waar met name orthopedagogen en ontwikkelingspsychologen in participeerden. Voorwaarde voor deelname aan dit Masterprogramma was een stageplaats en onderzoeksopdracht in het forensisch veld en het veld van de jeugdhulpverlening. Na reorganisatie was ik een aantal jaren de coördinator van het keuzevak, dat na de internationale instroom in het studiehaar 2017-2018 Forensic Juvenile Psych0-Pathology werd genoemd. Gedurende dit universitair docentschap kon ik gedeeltelijk worden gedetacheerd naar het Ambulatorium van de faculteit Sociale Wetenschappen. Een forensische sectie kon worden opgezet waar studenten praktijkervaring konden opdoen in het kader van hun master of postmaster. De afdeling groeide en psychologen of pedagogen konden ook na het opleidingstraject aan ons team worden toegevoegd.  Wat een ontwikkelpotentieel, wat een frisse ideeën, intelligentie en bevlogenheid kwam in die tijd samen. Vanuit onze visie waarbij verbondenheid voorop stond ontwikkelde we een werkwijze voor de diagnostiek en behandeling van ernstige gedragsproblematiek. Het Waaiermodel dat ik vanuit Eienstein-De Lindenhorst in ruwe versie meebracht kon in die periode volop tot ontwikkeling komen. Vanuit het ambulatorium kregen we opdrachten om onze taken vanuit de tweede lijn ggz uit te gaan voeren in JJI’s, of gesloten jeugdzorg zoals de Lindenhorst inmiddels werd genoemd.  Nadat het Ambulatorium – gedeeltelijk vanwege financiële krapte na invoering van de Wet op de Jeugdzorg in 2015- werd opgeheven, besloot ik na enige tijd om mijn loopbaan bij de Universiteit af te ronden. Genoeg geproefd aan de wetenschap en genoeg gelegenheid gekregen om wetenschappelijke kennis toe te passen op de praktijk.

Inmiddels is de periode van ‘reflectie’ aangebroken en kan ik mezelf auteur noemen.  Samen met de twee  co-auteurs Sanne Verhaaren en Marije de Hoogd (beide collega’s van het ambulatorium, forensische sectie die daar de postmaster opleiding tot GZ-psycholoog hebben gevolgd) hebben we het handboek en werkboek geschreven dat bij uitgeverij SWP is uitgebracht: Residentieel Vakmanschap Uitgelicht’. Methodisch werken aan de hand van het Waaiermodel.

Vanaf 1 januari 2021 ben ik eigenaar van ELAconsultancy. Het Waaiermodel is inmiddels geregistreerd in het I-Depot onder nr. 133422. Ook ben ik opgenomen in het CRKB-register.

Inmiddels heb ik enige webinars, trainingen en een cursus verzorgd over de toepassing van het Waaiermodel. Ik hoop door het geven van lezingen, trainingen en consultatie nog een lang een bijdrage te kunnen blijven geven aan diagnostiek en behandeling van een problematische doelgroep die vanwege complexe gedragsproblemen moeilijk benaderbaar en moeilijk te helpen is.

Na het beëindigen van mijn loopbaan bij de Universiteit heb ik twee bestuurstaken aangehouden:
Bij de Vereniging voor Cognitieve Gedrags Therapie (VGCT) ben ik de voorzitter van de forensische sectie -cgt. Vanuit die rol werk ik sinds kort ook intensief samen met de forensische sectie van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) . Sinds 1 januari 2021 ben ik benoemd tot bestuurslid van deze sectie en heb als portefeuille het expertpanel. Bij de Europian Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry , Psychology & other involved professionals (EFCAP) heb ik het afgelopen jaar mijn bestuurslidmaatschap afgerond nadat ik de drie termijnen als lid van de programmacommissie heb doorlopen efcap.nl .

Als supervisor geef ik sinds 1990 supervisie in opleidingstrajecten binnen de NVO, het NIP, de VGCT en FGZpT. Deze supervisie is per 1 januari 2021 ondergebracht binnen mijn bedrijf ELAconsultancy. Zoals eerder genoemd ben ik free-lance verbonden aan het Nederlands Instituut voor Forensische Psychologie & Psychiatrie (NIFP)  als hoofddocent van de supervisorenopleiding. nifp opleiding-supervisor

 

Klinische registraties

Mijn registratie bij de FGZPt voor Klinisch Psycholoog is onlangs verlengd voor een periode van 5 jaar. Ik ben eveneens geregistreerd als supervisor bij de NVO supervisor NVO  en VGCT supervisor VGCT .

 

In onderstaande pdf vindt u mijn cv

CV_ Elly van Laarhoven-Aarts 2021