Publicaties


 

 

 

Over het Waaiermodel kom je veel meer te weten als je de 2 boeken leest die hierover zijn geschreven, zijn geschreven samen met Marije de Hoogd en Sanne, uitgegeven door SW. Het Waaiermodel is daarin uitgewerkt voor de residentiële hulpverlening. De uitwerking van het model is echter veel breder toepasbaar. Inmiddels heb ik gedragswetenschappers in mijn cursussen ontmoet die werkzaam zijn binnen het onderwijs, zorgboerderijen, AZC, maar ook in een eigen praktijk. Het Waaiermodel blijkt geschikt voor diverse  hulpverleningsvormen waarbij de aanpak van gedragsmatig moeilijke jeugd een opgave is.

De afgelopen 3 jaar zijn ook een aantal artikelen verschenen die gewijd zijn aan het Waaiermodel.

 

Hieronder volgen de publicaties van de afgelopen drie jaar:

2019

Residentieel Vakmanschap Uitgelicht. Handboek Methodisch werken met het Waaiermodel.
Elly van Laarhoven-Aarts, Marije de Hoogd & Sanne Verhaaren.

Handboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht

Uitgeverij_SWP_flyer Handboek Residentieel Vakmanschap

 

Recensies:

 

Het handboek beschrijft de vijf benaderingswijzen en duidt elk van deze benaderingen aan met een kleur. Deze vijf kleurdomeinen leren de lezer WAT er moet gebeuren en geeft het WAAROM aan, de theoretische fundering. Daarna wordt het volledige behandelproces beschreven aan de hand van de vijf  fasen die in het Waaiermodel worden onderscheiden. In dit hoofdstuk wordt per fase beschreven WANNEER je iets inzet en met WELK DOEL. Over het HOE en met WELKE MIDDELEN wordt vervolgens een hoofdstuk gewijd. Het HOE wordt nog concreter gemaakt als verwezen wordt naar het Werkboek; dat sluit nl. naadloos aan op dit praktische deel van het Handboek.  Ook is er een hoofdstuk gewijd aan procesdiagnostiek. Tenslotte wordt met een korte beschouwing van de organisatorische randvoorwaarden het boek afgesloten. We hebben met veel voorbeelden uit de praktijk en met ‘coachingsadviezen in de kantlijn’ geprobeerd om een toegankelijk boek te schrijven voor een breed publiek over heel complexe materie. In hoeverre we daarin zijn geslaagd is te lezen in onderstaande recensies.

Bij het aanschaffen van het Handboek ontvang je tegelijkertijd een reeks werkbladen. Het zijn met name de formats voor mentorgesprekken, behandelplannen etc. Daarvoor hoef je alleen maar een account aan te maken en met de code die in het handboek staat krijg je toegang tot de hele serie werkbladen.

In NVO magazine de Pedagoog verscheen in het eerste nummer van dit jaar onderstaande recensie:

NVO De Pedagoog #1-2020 Losse pagina’s 28 (a)

 

Twee leden van het ontwikkelteam die een bijdrage hebben geleverd aan de producten voor Lijn5 zijn inmiddels werkzaam als behandelaar binnen residentiële instellingen. Weliswaar binnen heel verschillende werkvelden. Gwen Otten is behandel coördinator binnen de kinder- & jeugdpsychiatrie.   Antoinette Enschede heeft een functie van behandeldelcoördinator binnen de LVG. Beiden hebben een recensie geschreven over de toepassing van het Waaiermodel. In bijgevoegde pdf’s kunnen beide recensies worden ingezien.

 

2020

Residentieel Vakmanschap Uitgelicht. Werkboek Methodisch werken met het Waaiermodel.
Elly van Laarhoven-Aarts, Marije de Hoogd & Sanne Verhaaren.

Werkboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht

Uitgeverij_SWP_flyer Werkboek Residentieel Vakmanschap

Dit e-book kon worden gepubliceerd nadat een half jaar ervoor het Handboek residentieel vakmanschap was verschenen. De verwijzingen die daarin worden gedaan naar bijlagen zijn in dit werkboek te vinden. Het werkboek is een verzameling van werkbladen voor de jongeren, formats en instructiebladen voor de groepsleiding. Ze zijn per kleur geordend zodat het theoretisch referentiekader van de ’tools’ meteen duidelijk is. Het werkboek is dus de neerslag van de koppeling van theorie aan praktijk.

Steeds is expliciet aangegeven welk doel met het inzetten van het materiaal wordt nagestreefd. Ook wordt verwezen naar de pijler binnen het kleurdomein. Omdat het gaat om een e-book zijn alle pagina’s te downloaden en kunnen ze veelvuldig worden ingezet. Zelfs is het mogelijk om materiaal aan te passen aan de specifieke doelgroep of de omstandigheden waarin behandeld moet worden. De toolkit binnen de eigen beroepsuitoefening kan op deze wijze worden gevuld en voortdurend aangepast.

Naast materiaal per kleur zijn ook algemene werkbladen opgenomen. Het gaat om formats voor behandelplannen, mentorgesprekken, teamvergaderingen etc. Ook de kernprincipes van de CGT zijn in enkele werkbladen opgenomen. Deze algemene werkbladen zijn ook verkrijgbaar bij het aanschaffen van het Handboek.

Het werkboek kan als geheel worden aangeschaft, maar ook per kleur. Als je vooral geïnteresseerd bent in de vormgeving aan het pedagogisch klimaat kan je eens beginnen met het werkboek ‘Blauw’. Wil je graag aan de slag met behandelen dan bieden de werkbladen in Rood veel materiaal. Het is vooral ook materiaal dat door groepsleiding (CGW-ers) kan worden toegepast.

Wij hebben gehoopt om met dit werkboek te kunnen voorzien in de vraag:
HOE doe je het en MET WELKE MIDDELEN?

 

Tot slot opnieuw de impact van de corona-crisis. In een zeer korte tijd is de belangstelling voor hulpverlening op afstand toegenomen. Wij denken dat de werkbladen een goed middel zijn om je cliënt thuis gericht te kunnen helpen. Juist doordat zij zelf aan het werk kunnen en daarbij duidelijke instructies en digitaal materiaal hebben kan je in de begeleiding goede slagen maken.

 

 

 

2019

Binnenkort verschijnt een uitgebreide recensie in het decembernummer van Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, uitgegeven bij Garant waarin Jos Meijs je meeneemt in zijn beschouwingen van het boek.

Je krijgt meteen een beeld van de inhoud maar ook zijn kritische kijk daarop. Wij zijn Jos heel dankbaar voor zijn nauwgezette en diepgaande bestudering van het boek. Jos was ook een van de eersten die mij heeft aangezet om een boek te publiceren over het Waaiermodel. Nadat ik op het jubileumcongres van de NVO een workshop heb gehouden over de rol van de ouders tijdens de opname van hun zoon/dochter in een residentiële instelling stimuleerde hij me om de methodische aanpak in een boekwerk te gaan beschrijven.  Jos heeft op zijn beurt zijn recensie voorgelegd aan een kennis met de uitnodiging om zijn recensie kritisch te bezien. Diens inhoudelijke reactie voegde weer wat toe aan de boekbespreking. Het deel van de feedback dat hierop betrekking heeft voeg ik hierbij toe. Met name de aanbeveling van het boek voor het onderwijs was bijzonder welkom.

Vlak voordat het boek kon worden gepubliceerd, verscheen een artikel over het Waaiermodel in het tijdschrift PIP . Een een paar pagina’s wordt aan de hand van 2 casussen de essentie van het model uitgelegd. In dit artikel is dezelfde versie van het model gebruikt uit het Handboek en Werkboek.


Elly van Laarhoven-Aarts
PIP* Pedagogiek in Praktijk (April 2019) NR.108. PAG. 28-38

Pedagogiek – Het Waaiermodel

 

2017

Het eerste artikel over het Waaiermodel is verschenen in het tijdschrift voor Orthopedagogiek, Onderzoek en Praktijk. Daarin heb ik het model uitgelegd zoals we dat bij lijn5 hebben uitgewerkt.  Voor de fasen gebruikten we toen nog andere termen. De uitleg over het model komt geheel overeen met de inhoud van de latere publicaties. In bijgevoegd link is de publiekspdf te downloaden.

Het Waaiermodel © kansen voor topklinische zorg in de residentiële behandelaanpak
Elly van Laarhoven-Aarts
The ‘fan-model’ opportunities for top-clinical care in residential treatment
Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 56 (7-8), 168-180 © Garant | ISSN 2211-6273 | juli – augustus 2017

Publiekspdf OO&P Elly Van Laarhoven-Aarts