Privacy policy


 

Privacyverklaring

De eigenaar van deze website respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie heb ik daarom een beleid geformuleerd  en geimplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden van betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl