Toepassingen van Het Waaiermodel


 

Samen ben je sterker!

Deze pagina zal in de komende periode ervaringen verzamelen van diegenen die het Waaiermodel ergens voor gaat gebruiken. Het moet een soort platform worden voor geïnteresseerden die bijvoorbeeld na het lezen van het boek of het bijgewoond hebben van een presentatie ideeën willen ontwikkelen over de toepassingen van het model binnen het eigen werk. Deze pagina streeft dus naar interactie tussen de gebruikers. Wie weet komen er ook weer nieuwe producten uit voort. 

 

Van verschillende kanten verneem ik dat uitdagingen worden aangenomen om het Waaiermodel toe te passen binnen het eigen professionele werk en dat van collega’s op de leefgroep. Zoals hierboven is aangegeven kan het straks handig zijn als die ervaringen aan elkaar getoond kunnen worden. Op deze pagina kunnen ervaringen worden gedeeld en beschikbaar worden gemaakt voor een grotere groep geïnteresseerden.  Zoal losse lego-steentjes tot een mooi bouwwerk kunnen leiden, zo kunnen individuele ervaringen, eenmaal met elkaar verbonden, tot nog beter passende methodieken leiden. Op die manier kunnen individuele ervaringen, eenmaal met elkaar verbonden, tot nog beter passende methodieken leiden. Ik wil deze processen graag gaan stimuleren en coördineren. Laat me weten of je je ervaringen uit wil wisselen. Of dat je wellicht plannen zou willen maken over de toepassing van het Waaiermodel  samen met andere collega’s in het zelfde werkveld.  Dat kan je doen via het contactformulier op de pagina Contact

 

Hieronder lees je een verslag van een gz-psycholoog  over het voornemen om het Waaiermodel toe te gaan passen in een residentiële setting voor kinderen van 6-12 jaar met LKVB en gedragsproblemen.

Zij is een van de prijswinnaars van het boek Residentieel Vakmanschap, vanwege haar motivatie om met het Waaiermodel aan de slag te gaan.

Als behandelcoördinator ben ik betrokken bij een residentiële behandelgroep voor kinderen van 6 tot 12 jaar oud met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Sinds de komst van de Jeugdwet met diens uitgangspunten voel ik dat dit vakgebied onder vuur ligt, terwijl ik zie dat – hoe heftig de interventie ook is – sommige kids bij ons echt opbloeien na plaatsing. Zo kwam begin 2018 een meisje van 8 jaar bij ons wonen. Ze had al evenveel woonplekken gezien als dat ze oud was. Een mager meisje met blonde, doffe haren en flinke wallen onder haar ogen die bij alles zei dat ze het niet zou kunnen. Nu zie ik een gezonde jongedame met lang blond haar in vlechten en een open blik, dat geen uitdaging meer uit de weg gaat en klaar is om weer in een gezin opgenomen te gaan worden. Dat maakt me trots. Ik denk dat wij dit met ons team neerzetten doordat het leefklimaat wordt gekenmerkt door warmte, veel samen ondernemen en het uitstralen van vertrouwen in alle kinderen. Doordat we zoveel mogelijk ‘gewoon’ willen leven, is het soms een kunst om behandeldoelen na te streven gedurende de dag. En ik merk bij sommige (beginnende) collega’s dat het betrekken van het netwerk soms vragen of weerstand oproept, met name als het netwerk in het verleden om verschillende redenen niet heeft kunnen bieden wat een kind nodig had. Ik hoop door het Waaiermodel nieuwe inspiratie op te kunnen doen hoe ik mijn team op al deze vlakken goed kan ondersteunen, zodat we ons hulpaanbod efficiënt en effectief invulling kunnen (blijven) geven.

Geschreven door een orthopedagoog en GZ-psycholoog, werkzaam binnen een residentiële setting voor kinderen van 6-12 jaar met LVB en gedragsproblemen

Reageren mag: Breng ervaringen bij-elkaar en kijk hoe je met behulp van het Waaiermodel alle sterke kanten van je aanpak kan uitbreiden met de ideeën die je door anderen krijgt aangereikt. Kijk ook hoe je jouw krachten makkelijk over kan brengen en met behulp van het Waaiermodel ook nog handen en voeten kan geven.

Reactie van mij op het voorbeeld van deze gz-psycholoog:
Zij zetten heel sterk in op ‘blauw’ en ‘groen’ zo lijkt het uit het verslag. Zo interessant om er meer van te horen…. Ook al zijn de kleurdomeinen uit het Waaiermodel nog niet geïntroduceerd; dit is de expertise die wordt getoond. Maar op welke manier breng je die werkwijze over bij je nieuwe collega’s . Ik hoop dat deze gz-psycholoog daarbij geholpen wordt als zij de concrete aanpakken leest. Maar ook als je  het model nog meer uiteenrafelt kan het steun gaan bieden omdat het laat zien dat je ook op andere kleurdomeinen doelen kunt stellen. Het wordt ongetwijfeld al gedaan gezien het mooie resultaat waarover wordt verteld. Maar ook voor de ondersteuning van het team hoop ik dat het Waaiermodel concrete handvatten geeft voor de opbouw van werkplannen in de verschillende fasen van het verblijf.

Heel veel succes en houd ons op de hoogte.

Elly