Voorlichting & Consultatie


 

Voorlichting

Met dit derde product wil ik graag de boer op. Ik denk aan voorlichting aan hoger onderwijs over het inzetten van het Waaiermodel binnen een curriculum. Soms vraagt het om passen en meten. Hoe kunnen er aantrekkelijke werkvormen worden aangeboden. Hoe kunnen de werkbladen worden ingezet? Kan het planmatig leren werken worden ondersteund met de planvorming zoals die in de fasenbeschrijving is weergegeven? Juist omdat het Waaiermodel een didactische waarde heeft lijkt het mij goed inzetbaar. Ik sta open voor uitnodigingen om hierover mee te denken.

Maar ook studenten zelf kunnen met vragen bij mij terecht. Als oud-docent ben ik nog steeds graag bereid om hen verder te helpen als ik daarvoor benaderd word. Lees zometeen meer over de beantwoording van vragen van een aantal studenten van een Hogeschool en hoe ik vanuit Cambodja – voor de corona-tijd, dus nog schriftelijk uitgevoerd- kon voldoen aan hun verzoek om een interview te houden over het Waaiermodel in het kader van een paperopdracht.

Lees meer...

 

Maar ook bij gemeenten, beleidsmakers kan ik mogelijk van dienst zijn door het geven van voorlichting. De visualisering van de inzet van de noodzakelijke expertise aan de hand van de kleuren kan helpend zijn voor het inzicht om besluiten te nemen over inhoudelijke programma’s. Aan de hand van de waaier is het mogelijk om duidelijk te maken dat hulp verlening aan een groep met complexe problematiek, meer is dan het aanbieden van een protocol. Residentiële hulpverlening is meer dan het bieden van een woning en verzorging.

Vragen naar voorlichting kunnen ook digitaal met me voorbereid. Ook nu weer verwijs ik naar het contactformulier op de pagina contact om met mij hierover in contact te komen.

 

 

Consultatie

Het handboek probeert samen met het werkboek de vertaalslag van de theorie naar de praktijk te maken. Met de praktijkvoorbeelden hebben hierbij ook een belangrijke functie. Toch is elke praktijksituatie zo uniek, dat extra begeleiding bij het gebruik van het Waaiermodel gewenst blijft. Via deze website wil ik vragen beantwoorden die naar me toe komen en ze weer voor een grotere groep beschikbaar maken. De vraag ‘HOE en Met WELKE middelen?’ is nog lang niet uitputtend behandeld.  De 400 pagina’s die de ca. 100 werkbladen  tellen zijn nog lang niet genoeg. De consultatie kan wenselijk zijn voor gedragswetenschappers die met het model willen werken, terwijl in de instelling het Waaiermodel niet integraal wordt ingevoerd. Juist als er andere methodieken worden toegepast kan het Waaiermodel transparantie bieden en het opstellen van behandelplannen vergemakkelijken. Maar ook als er nog weinig methodisch wordt gewerkt kan het Waaiermodel veel houvast bieden. Graag wil ik in die gevallen meedenken en de kansen zichtbaar maken die het werken met het Waaiermodel bieden.

Wellicht zetten we werkgroepjes op die voor vergelijkbare doelgroepen werkbladen ontwikkelen en deze onderling met elkaar uitwisselen.

Zoals ik in het verleden veel heb gewerkt met medewerkers, studenten, stagiaires, zou dat via deze website verder kunnen lopen. Laten we met elkaar wat er via deze pagina ‘Voorlichting en Consultatie’ mogelijk is.